2023-03-19 00:12:30

یکشنبه ها

سئول، 19 (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح یکشنبه است.

علائم شناسی دما (C) احتمال

بالا/پایین (%)

سئول 15/02 مه آلود 10

اینچئون 12/03 10

سوون 15/-1 0

Cheongju 17/01 0

Daejeon 18/00 0

Chuncheon 17/-3 in a muddle 20< br>

Gangneung 19/06 0

Jeonju 17/01 طوفان 0

گوانگجو 19/02 درهم و برهم 0
< /p>

Jeju 14/06 muddled 0

Daegu 20/03 0

بوسان 17/07 0

< p> (پایان)