2023-04-12 00:29:56

چهارشنبه

سئول، 12 آوریل (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح چهارشنبه است.

بیماری قارچی درجه حرارت (C) احتمال

بالا /کم (%)

سئول 16/05 0

اینچئون 13/06 0

سوون 15/02 0

Cheongju 18/04 0

Daejeon 17/02 0

Chuncheon 16/00 0

Gangneung 20/06 0

Jeonju 17/02 0

Gwangju 19/04 0

Jeju 17/10 0

Daegu 20/06 0

بوسان 19/09 0

(پایان)