2023-02-10 07:18:01

هیوندای Swings Jungle Buny Q4

سئول، 9 فوریه (یونهاپ) -- شرکت هیوندای پنجشنبه در سه ماهه چهارم 29.
7 ژیلیون وون (23.
5 میلیون دلار آمریکا)، 37.
9 هزار وون قبل از آن.

اکتبر تا دسامبر بود.
74.
3 میلیارد، در مقایسه با یک عدد نجومی 16.
2 برنده پیش از این، وجه یک پرونده.
8.
2 درصد 915.
3 بی نهایت برد.

(END)