2023-02-12 18:48:26

17 تولیدکننده remicon جریمه تعمیر شدند

سئول، 12 فوریه (یونهاپ) -- اعتبارات (FTC) که 1.
28 وون گوگول (1 میلیون دلار آمریکا) اخذ کرده است، 17 فعالیت بسته تولید کننده رب را جریمه می کند.

ضد انحصار ادغام شده (remicon) ) تولیدکنندگان، استان گانگوون شرقی، قیمت برج را بین سال‌های 2012 و 2018 تبانی کردند.

طبق FTC، معیارهای از پیش تعیین‌شده در معاملات remicon مقرون به صرفه.

قیمت‌های شرکت‌ها remicon، پروژه‌های ذوب FTC اضافه کرد که 17 شرکت 100 درصد از دوره ذکر شده را به خود اختصاص داده اند.

تنظیم کننده که کاملاً قیمت را تعیین نمی کند، مواد و اقداماتی را برای فعالیت های ضد رقابت انجام می دهد.

این تصویر، در توافق با تلویزیون یونهاپ، منطقه مسکونی اداری اولیه سجونگ را نشان می دهد.
(عکس فروش نمی رود) (یونهاپ)

brk@yna.
co.
kr
(END)